In verband met de op 28 september afgekondigde maatregelen vanuit de overheid is besloten om dit congres digitaal aan te bieden. Zo hoef je het programma niet te missen en kun je vanuit je eigen (werk)plek veilig deelnemen en vragen stellen aan de sprekers. Na afloop zijn alle bijdrages ook on demand beschikbaar. 

Deelnemers zijn persoonlijk op de hoogte gebracht en kunnen hun deelname eenvoudig omzetten. Fysiek deelnemen blijft overigens gewoon mogelijk, waarbij we uiteraard alle maatregelen in acht nemen.

Nieuwe deelnemers kunnen op het inschrijfformulier hun keuze kenbaar maken


 

Door de coronacrisis is de aandacht voor de zorgsector enorm gegroeid. Nu in de sector het reguliere werk weer centraal komt te staan, komen de ontwikkelingen van voor de crisis weer terug op de agenda. 

Zorgorganisaties zijn in transitie en worden geconfronteerd met krapte op de arbeidsmarkt, toenemende werkdruk/werkstress, noodzaak om de regeldruk te verminderen en toenemende druk van overheid en zorgverzekeraars om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Zorgorganisaties moeten hierop reageren, maatregelen nemen en beleid ontwikkelen.   

Dit vraagt van de organisatie ‘lenigheid’ in het steeds weer zoeken naar oplossingen die echt helpen en bijdragen aan betere zorg voor patiënten, cliënten en bewoners. Deze 'lenigheid' wordt niet alleen gevraagd van de organisatie, maar ook van de medezeggenschap.  

De nieuwe rol van de ondernemingsraad vraagt veel verschillende kwaliteiten. OR, bestuurder en HR moeten samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor medezeggenschap. 

Strak vasthouden aan de WOR en vragen om concrete plannen is niet langer een optie. De or zal zelf de regie moeten nemen op het proces van vernieuwing van medezeggenschap, op weg naar een nieuwe rol.  Dit zet de or voor fundamentele vragen over zijn bestaansrecht: voor wie zijn wij er? Wat is ons doel? Wat is ons toekomstbeeld voor de medezeggenschap? Is er nog plaats voor een ondernemingsraad? Kortom: we gaan terug naar de bedoeling.  

Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de veranderende rol van de medezeggenschap in de zorg.  Je gaat naar huis met:  

  • Concrete handvatten om een visie te ontwikkelen en samen met de betrokken waar te maken
  • Voorbeelden van organisaties die de transitie al succesvol hebben ingezet  
  • Inzicht in actuele thema’s in de zorg, en hoe de or hiermee kan omgaan vanuit de visie Terug naar de bedoeling

 

Sluit beter aan bij de veranderingen in de zorg en schrijf je nu in!
 

 

 

 
 
 

Reacties eerdere deelnemers:       

 


"Er waren verschillende sprekers met een pakkend verhaal. Er is ruimte voor eigen input. Flexibel en inhoudelijk"
- Marianne Zeelenberg, Pleyade

"Een goed in elkaar gezet congres met goede sprekers, goede onderwerpen en direct bruikbare informatie en tools!"
- Yvonne Leenheer, Raamwerk

"Goed georganiseerd, helder, veel te leren, bekwame docenten"
- Madelon, HOOG

Keynote: Jeroen Busscher

 

Als OR strijd je voor een goede zaak, de zorg is immers sterk in ontwikkeling. Je kunt adviseren, beïnvloeden en als het echt moet: tegenhouden. Maar je kunt niet dwingen. Je moet het hebben van je vermogen te beïnvloeden. 


Jeroen geeft op inspirerende wijze invulling aan 'medezeggenschap vanuit de bedoeling'. Hij laat zien dat invloed en impact een kwestie van slim samenwerken is.
 

 

 

Proef de sfeer en hoor wat anderen van dit congres vonden!
  

 

Gratis praktijkkatern samenwerken in de zorg

Zorgorganisaties verlenen uitzonderlijke diensten. Ook hebben ze meer partijen die betrokken zijn bij de medezeggenschap. Hoe kunnen zij samenwerken? Verdiep je hier meer in de zorg, ondernemingsraad en cliëntenraad

 

➜ Download hem hier gratis