05 oktober 2020

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie 

09:30 - 09:40

Opening

09:40 - 10:50

Samenwerken met stakeholders
Spreker: Jeroen Busscher 

Als OR strijd je voor een goede zaak, de zorg is immers sterk in ontwikkeling. Je kunt adviseren, beïnvloeden en als het echt moet: tegenhouden. Maar je kunt niet dwingen. Je moet het hebben van je vermogen te beïnvloeden. Telkens is het weer zoeken naar optimale impact. Jeroen Busscher laat ons zien dat invloed en impact een kwestie van slim samenwerken is. Niet vechten, maar de kracht van de ander aan die van jou verbinden. In deze lezing laat hij zien hoe je dat aanpakt.  

Dit leer je: 

  • Verbaal Aikido: van discussie naar co-creatie   
  • Werken vanuit het gezamenlijke belang om zorg te optimaliseren en personeel tot zijn recht te laten komen 
  • Niet dwingen, maar verleiden   
     
10:50 - 11:10

Pauze

12:40 - 13:30

Lunch

15:00 - 15:25

Korte pauze

15:25 - 16:30

Energieke en interactieve plenaire afsluiting: wendkracht in zorgorganisaties en de rol van de OR
Spreker: Natascha Wijnen

 

Laat je inspireren en ga aan de slag met: 

  • Van veranderen naar wenden 
  • Acht krachten waarmee je als OR inspeelt op ontwikkelingen in de zorg

Zorgorganisaties zien tal van ontwikkeling op zich afkomen. Het zijn uiteindelijk de mensen die bepalen of zij op deze ontwikkelingen inspelen. Zij zijn het die ervoor kiezen om wel of niet extern gericht te zijn, een technologie op te pakken en te innoveren. Dat vraagt een wendbare mindset en ambitie van mensen. Dat vraagt wendkracht.  

Natascha Wijnen laat je op actieve wijze ervaren welke  mindset en ambitie nodig zijn om aangesloten te blijven bij de veranderingen in de zorg. Hoe kun je als zorgorganisatie die wendkracht met mensen en teams ontwikkelen? En welke rol kun je hier als OR bij hebben? En misschien nog belangrijker: hoe wendkrachtig ben je als OR? 
 

16:30

Einde programma