Er worden thema’s behandeld die voor or-leden interessant zijn, maar een specifieke invalshoek vanuit de zorg krijgen. Het is een dag vol praktijkvoorbeelden, uitwisselen van ervaringen, opdoen van inspiratie en handige tips en tricks met betrekking tot de wettelijke kaders en de praktijk. In de interactieve sessies gaat u met elkaar aan de slag rondom een bepaald thema. Er is voldoende ruimte voor het uitwisselen van ervaringen.
Leer van én met elkaar!

 

 

16 april 2020

09:00 - 09:30

Ontvangst en registratie 

09:30 - 09:40

Opening

09:40 - 10:50

Samenwerken met stakeholders 
Spreker: Jeroen Busscher 

Als OR strijd je voor een goede zaak, de zorg is immers sterk in ontwikkeling. Je kunt adviseren, beïnvloeden en als het echt moet: tegenhouden. Maar je kunt niet dwingen. Je moet het hebben van je vermogen te beïnvloeden. Telkens is het weer zoeken naar optimale impact. Jeroen Busscher laat ons zien dat invloed en impact een kwestie van slim samenwerken is. Niet vechten, maar de kracht van de ander aan die van jou verbinden. In deze lezing laat hij zien hoe je dat aanpakt.  

Dit leer je: 

  • Verbaal Aikido: van discussie naar co-creatie.   
  • Werken vanuit het gezamenlijke belang om zorg te optimaliseren en personeel tot zijn recht te laten komen. 
  • Niet dwingen, maar verleiden.   
     
10:50 - 11:10

Pauze en netwerken

12:40 - 13:40

Lunch en netwerken

15:10 - 15:25

Korte pauze

15:25 - 16:30

Plenaire afsluiting (inleiding met debat) 

16:30 - 17:00

Borrel en netwerken